Algemeen privacybeleid

Verantwoordelijk voor alle inhoud van deze website volgens de Duitse wet:

Pelargonium for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau
Servatiusstr. 53
DE - 53175 Bonn

Managing Director: Leo Hoogendoorn
Europäische Projektleitung: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Ontkenning

De samensteller van deze promotiecampagne is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie en het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat. Alle beschikbare informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd. Wij streven er voortdurend naar de beschikbare informatie uit te breiden en te actualiseren. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig, accuraat en actueel is.

Bovengenoemde is ook van toepassing op websites waarnaar u bent doorgelinked vanaf deze website. Conform het vonnis uitgesproken op 12 mei 1998 door het Landesgericht Hamburg (Ref. nr. 312 O 85/98) met betrekking tot aansprakelijkheid voor links, maken wij hierbij melding van het feit dat wij dit vonnis niet noodzakelijkerwijs onderschrijven en dat wij ons onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk achten voor informatie, verklaringen of meningen op de websites welke als link op deze website zijn opgenomen. De plaatsing van een hyperlink op deze website kan onder geen beding worden opgevat als een bedoelde of onbedoelde aanbeveling voor genoemde websites, ondernemingen of de producten van deze ondernemingen.

Wij kunnen niet voorkomen dat externe partijen op hun website een link naar onze website plaatsen. Hieruit kan echter niet worden geconcludeerd dat er op enigerlei wijze sprake is van een samenwerkingsvorm tussen deze ondernemingen en ons. Noch is er sprake van enige aanbeveling, bedoeld of onbedoeld, van de producten en/of diensten welke door deze partijen worden aangeboden.

Verklaring

Wij achten ons in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies welke zouden zijn voortgekomen uit het gebruik van onze website, tenzij deze schade of dit verlies voortkomt uit opzet dan wel grove nalatigheid van onze zijde. Stars for Europe behoudt zich voorts alle rechten voor om wijzigingen aan te brengen in de informatie op de website dan wel deze aan te vullen met aanvullende gegevens.

BTW-nummer:              DE815617238
Tax nummer:                206/5802/0875