Ogólne zasady: Polityka prywatności

Zgodnie z niemieckim prawem za treści publikowane na tej witrynie odpowiada:

Pelargonium for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau
Servatiusstr. 53
DE - 53175 Bonn

Managing Director: Leo Hoogendoorn
Europäische Projektleitung: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Nota prawna

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie zostały starannie sprawdzone. Na bieżąco uzupełniamy i aktualizujemy informacje publikowane w serwisie, ale nie możemy zagwarantować, że są one kompletne, dokładne i aktualne. To samo dotyczy wszystkich innych stron, z którymi można łączyć się poprzez tę witrynę. Zgodnie z orzeczeniem z dnia 12 maja 1998 r. wydanym przez Hamburg Landgericht (Nr ref. 312 O 85/98) o odpowiedzialności za linki, niniejszym zawiadamiamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści, oświadczenia lub opinie publikowane na stronach internetowych wskazanych w postaci linków na tej witrynie. Przekierowanie do tych stron w żaden sposób nie stanowi rekomendacji, zarówno wyrażonej, jak i domniemanej, tych witryn, prowadzących je firm lub produktów tych firm. Ponadto nie jesteśmy w stanie uniemożliwić osobom trzecim podlinkowania naszej witryny do ich stron. Powiązania tego typu nie wskazują jednak na istnienie umów o współpracy z tymi podmiotami, ani nie stanowią żadnej rekomendacji, wyrażonej ani domniemanej, oferowanych przez nie towarów i / lub usług. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód lub strat, rzekomo wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową, z wyjątkiem przypadków, w których taka szkoda lub strata wynikła z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony. Pelargonium for Europe zastrzega sobie także wszelkie prawa do wprowadzania zmian i / lub uzupełniania informacji zawartych na stronie internetowej.