Ogólne zasady: Polityka prywatności

Zgodnie z niemieckim prawem za treści publikowane na tej witrynie odpowiada:

Pelargonium for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau
Servatiusstr. 53
DE - 53175 Bonn

Managing Director: Leo Hoogendoorn
Europäische Projektleitung: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Nota prawna

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie zostały starannie sprawdzone. Na bieżąco uzupełniamy i aktualizujemy informacje publikowane w serwisie, ale nie możemy zagwarantować, że są one kompletne, dokładne i aktualne. To samo dotyczy wszystkich innych stron, z którymi można łączyć się poprzez tę witrynę. Zgodnie z orzeczeniem z dnia 12 maja 1998 r. wydanym przez Hamburg Landgericht (Nr ref. 312 O 85/98) o odpowiedzialności za linki, niniejszym zawiadamiamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści, oświadczenia lub opinie publikowane na stronach internetowych wskazanych w postaci linków na tej witrynie. Przekierowanie do tych stron w żaden sposób nie stanowi rekomendacji, zarówno wyrażonej, jak i domniemanej, tych witryn, prowadzących je firm lub produktów tych firm. Ponadto nie jesteśmy w stanie uniemożliwić osobom trzecim podlinkowania naszej witryny do ich stron. Powiązania tego typu nie wskazują jednak na istnienie umów o współpracy z tymi podmiotami, ani nie stanowią żadnej rekomendacji, wyrażonej ani domniemanej, oferowanych przez nie towarów i / lub usług. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód lub strat, rzekomo wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową, z wyjątkiem przypadków, w których taka szkoda lub strata wynikła z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania z naszej strony. Pelargonium for Europe zastrzega sobie także wszelkie prawa do wprowadzania zmian i / lub uzupełniania informacji zawartych na stronie internetowej.