Polityka prywatności

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail są zawsze przekazywane na zasadzie dobrowolności. Bez wyraźnej zgody ze strony właściciela dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że transmisja danych przesyłanych drogą internetową (na przykład podczas komunikowania się drogą e-mailową) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Zgodnie z niemiecką ustawą o udostępnianiu informacji przez osoby trzecie wyraźnie zabrania się wykorzystania danych kontaktowych publikowanych na tej stronie w celach marketingowych i informacyjnych. Operatorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niechcianych informacji reklamowych pocztą elektroniczną.