ОБЕКТ НА ЗАЩИТА

1. ПРЕДМЕТ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИТЕОБЕКТ НА ЗАЩИТА

З Предметът на Обектът на защита на данните се отнася към защита наса личните данни. Това са индивидуални подробности за личните или фактическите обстоятелства на определено лице. Това включва име, пощенски адрес, имейл адрес, както и данни за употребатапотреблението, като например IP адреса на компютър.

2. АВТОМАТИЧНО АНОНИМНО СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

Ние автоматично събираме, обработваме или използваме нелична информация, която вашият браузър ни изпраща. Тази информация включва:

- Тип / версия на браузъра

- Операционна система

- Препращащ URL адрес (източник на връзка)

- Име на хост на компютъра за достъп

- Време на заявката на сървъра

- IP адрес

3. БИСКВИТКИ

За да направим посещението на нашия уебсайт приятно и да дадем възможност за използване на определени функции, ние използваме така наречените „бисквитки“ на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на крайното ви устройството ви. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват отново след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на браузъра ви (те се наричат ​​бисквитки на сесията). Други бисквитки остават на вашето крайно устройство и позволяват на нас или, ако е приложимо, компания- партньор да разпознаем браузъра ви при следващото ви посещение (постоянни бисквитки). Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройките на бисквитките и да можете да решите решавате индивидуално самостоятелно дали изобщо да приемате бисквитките, или да го правите за  за конкретни случаи или като цяло. Ако бисквитките не се приемат, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

4. ИНИЦИИРАНО ЛИЧНО СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

По принцип събирането или предаването на лични данни не е необходимо за използването на нашите уеб страници. Вашите лични данни ще бъдат обработени или използвани, само ако предоставите тези данни доброволно. Това може да се наложи в следните случаи:

(1) Запитвания / изпълнение на договор

Ние събираме и обработваме вашите лични данни до степента, необходима за всеки отделен случай, доколкото ни предоставяте данни в случай на запитвания, свързани с договори, други запитвания или други индивидуални отделни трансзакции.

Ние използваме предоставените от Вас данни за изпълнение на договорните ни задължения към вВас и за обработка на сключени затворените договори между Вас и нас. Може да се наложи да предоставитемадете личните си ви данни на компании с които работим , които използваме за предоставяне на услугата или обработка на договора.

(2) Бюлетин

Ако се регистрирате за бюлетин (само ако е предложен), вашият имейл адрес ще се използва за наши собствени рекламни цели, докато не се отпишете от бюлетина. Анулиране Отписването е възможно по всяко време. Ако искате да получавате нашия бюлетин, ние се нуждаем от действащ имейл адрес, присвоен предоставен отна вас. Проверяваме валидността на този имейл адрес по време на процеса на регистрация, като изпращаме имейл за потвърждение.

(3) Прехвърляне към държавни институции и органи

Предаваме данни само на държавни институции и органи, които имат право да получават информация в рамките на законови задължения или въз основа на съдебно решение.

(4) Правно основание

Доколкото основният регламент за защита на данните се прилага за нашата обработката на данни от наша страна, правното основание за обработката е:

а) изпълнението на договорни задължения от наша страна спрямо заинтересованото лице (чл. 6, ал. 1 б) Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)DSGVO

б) съгласието на субекта на данните (чл. 6, ал. 1 а) DPAСпоразумение за обработване на лични данни

в) изпълнението на законоустановените задължения за събиране и задържане, по-специално за данъчни цели (чл. 6, ал. 1 в)

ОРЗДDSGVO

5. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Бихме искали да използваме вашите данни, за да можем да ви информираме за нашите продукти и услуги и да ви попитаме за тях, ако е необходимо. Имате право да поискате потвърждение дали вашите данни се обработват, или не, да получавате информация за тези данни и да получавате допълнителна информация и копие от данните в съответствие с чл. 15 DSGVOОРЗД. Съответно по чл. 16 Споразумение за обработване на лични данниDPA, имате право да поискате попълване на данни, отнасящи се до вас, или корекция на неверни данни, касаещи вас. Съгласно чл. 17 DSGVOОРЗД, имате право да изискате незабавно да бъдат изтрити данните,  свързани с вас, или, алтернативно, съгласно чл. 18 DSGVOОРЗД, да поискате да се ограничи обработката на данните. Имате право да поискате данните, отнасящи се до Васвас, които сте ни предоставили, да бъдат получени в съответствие с чл. 20 DSGVOОРЗД и да поискате то това да бъде бъде предадено предадено и на други отговорни страни. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в съответствие с чл. 77 DSGVOОРЗД.

6. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ

Имате право да оттеглите съгласието, предоставено в съответствие с чл. 7 ал. 3 DSGVOОРЗД, с ефект за в бъдеще. Ако отмяната се извърши по време на текуща бизнес трансзакция, заличаването ще се извърши веднага след нейното приключване. Допълнителните правни задължения за изтриване или блокиране на данни остават незасегнати от това.

7. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Можете да възразите срещу бъдещата обработка на данни, отнасящи се до вас, по всяко време в съответствие с чл. 21 DSGVOОРЗД. По-специално, можете да възразите срещу обработката за целите на директната реклама.

8. ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

Ние ще предприемем техническите и организационни мерки, необходими за осигуряване на прилагането на регламентите за защита на данните, при условие че усилията са в разумна пропорция с предвидената цел за защитаосновната цел, а именно защита на данните. Когато комуникираме по електронна поща, не можем да гарантираме пълна сигурност на данните, затова препоръчваме да изпращате поверителна информация по пощата или да използвате криптиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ НА GOOGLE ANALYTICS

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как хората го използват. Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на този уебсайт (включително вашия IP адрес), се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация с цел оценка на използването отвашето потребление вас на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, ако това се изисква по закон или ако трети страни обработват тези данни от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Моля, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с обработката на данните, събрани за вас от Google, по описания по-горе начин и за гореспоменатата цел. Този уебсайт използва отчетите на Google Analytics за демографски характеристики, в които се използват данни от свързана с интереси реклама от Google, както и данни за посетители от трети страни (напр. вВъзраст, пол и интереси). Тези данни не могат да бъдат проследени до конкретно лице и могат да бъдат деактивирани по всяко време чрез настройките на рекламата.

Можете да попречите на Google Analytics да събира тази информация, като кликнете върху следната връзкалинка по-долу. Бисквитката за отказ е настроена, за да предотврати бъдещото събиране на вашата информация, когато посетите този сайт.