Ochrana dat

Za obsah těchto webových stránek ve smyslu dodržení německé legislativy odpovídá:

Pelargonium for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau
Servatiusstr. 53
DE - 53175 Bonn

Výkonný ředitel: Leo Hoogendoorn
Europäische Projektleitung: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Právní doložka

Obsah této propagační kampaně představuje pouze názory autora, který za ně rovněž nese výhradní odpovědnost. Evropská komise ani Evropská výkonná agentura pro výzkum (REA) nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli použití uvedených informací.
Všechny informace uvedené na těchto webových stránkách byly pečlivě ověřeny. Naší snahou je trvale rozšiřovat a aktualizovat informace publikované na těchto stránkách, neposkytujeme však žádnou záruku trvalé úplnosti, přesnosti a aktuálnosti. Totéž platí pro všechny ostatní webové stránky, na které může tento server odkazovat. Na základě rozhodnutí hamburského zemského soudu ze dne 12. května 1998 (číslo jednací 312 O 85/98) o odpovědnosti za odkazy prohlašujeme, že nemusíme vždy nezbytně souhlasit s informacemi, tvrzeními a názory obsaženými na webových stránkách uvedených formou odkazů na stránkách tohoto serveru, ani za ně neneseme jakoukoli odpovědnost. Uvedení hypertextového odkazu žádným způsobem neznamená explicitní ani implicitní doporučení odkazovaných serverů, ani společností, které je provozují, nebo produktů těchto společností. Nejsme dále schopni zabránit tomu, aby třetí strany vytvářely odkazy na naše webové stránky. Odkazy takového charakteru nejsou založeny na dohodách o spolupráci těchto společností s námi, ani neznamenají explicitní nebo implicitní doporučení zboží nebo služeb, které nabízejí. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty údajně utrpěné použitím našich webových stránek kromě případů, kdy taková škoda nebo ztráta plyne z našeho záměrného jednání nebo hrubé nedbalosti. Stars for Europe si dále vyhrazuje právo upravovat a doplňovat informace obsažené na těchto webových stránkách.

Deklarace

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztráty způsobené používáním těchto webových stránek s výjimkou případů nekalého úmyslu či hrubé nedbalosti na naší straně. Pelargonium for Europe si dále vyhrazuje právo upravovat a doplňovat obsah těchto internetových stránek.

USt-ID: DE815617238
Steuernummer: 206/5802/0875