Обща защита на данни

Отговаря за цялото съдържание на този уебсайт, съгласно германското законодателство:

Pelargonium for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau
Servatiusstr. 53
DE - 53175 Bonn

Managing Director: Leo Hoogendoorn
Europäische Projektleitung: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

 

Правна забележка

Съдържанието на тази рекламна кампания представя единствено и само възгледите на автора, който/която носи пълната отговорност за тях. Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) не поемат отговорност за евентуално използване на съдържащата се в кампанията информация.

Цялата информация от този уебсайт е внимателно проверена. Ние непрекъснато се стремим да попълваме и актуализираме информацията, публикувана на сайта, но не можем да гарантираме, че тя ще бъде пълна, точна и актуална по всяко време. Същото се отнася и за всички други уебсайтове, към които може да бъдете свързани пренасочени от този уебсайт. Съгласно решението, постановено на 12 май 1998 г. от Хамбург Landgericht (Реф. № 312 O 85/98), относно отговорността за връзкилинкове, ние уведомяваме, че не е задължително да се съгласим или да приемем каквато и да е отговорност за някоя от информациитея, изявленията или мненията, съдържащи се в уебсайтовете, изброени към които са посочени линкове в като връзки към страниците на този сайт. Позоваването на хипервръзка хиперлинк по никакъв начин не представлява препоръка, изразена или подразбираща се, за самите сайтове, компаниите, които ги експлоатиратуправляват, или продуктите на тези компании. Освен това не сме в състояние да попречим на трети страни да създават връзки линкове от своите уебсайтове към нашия сайт. Връзките Линковете от този вид не показват съществуването на споразумения за сътрудничество между тези компании и нас самите, нито представляват някаква препоръка, изразена или подразбираща се, за стоките и / или услугите, предлагани от тях.

ДДС-номер: : DE815617238
Данъчен номер: 206/5802/0875