Všeobecná ochrana údajov

Zodpovedný za celý obsah tejto webovej stránky podľa nemeckého práva:

Pelargonium for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau
Servatiusstr. 53
DE - 53175 Bonn

Managing Director: Leo Hoogendoorn
Europäische Projektleitung: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333
E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Právne upozornenie

Obsah tejto propagačnej kampane vyjadruje výlučne názor autora, ktorý zaň nesie plnú zodpovednosť. Európska komisia a Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) nepreberajú žiadnu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré sa v materiáloch nachádzajú.

Všetky informácie dostupné na tejto webovej stránke boli dôkladne overené. Neustále sa snažíme dopĺňať a aktualizovať informácie zverejňované na webe, ale nemôžeme zaručiť, že budú vždy úplné, presné a aktuálne. To isté platí pre všetky ostatné webové stránky, na ktoré môžete byť z týchto webových stránok prepojení. Na základe rozsudku vydaného 12. mája 1998 Hamburg Landgericht (č. 312 O 85/98) o zodpovednosti za odkazy týmto upozorňujeme, že nevyhnutne nesúhlasíme a neprijímame žiadnu zodpovednosť za žiadnu z informácií, vyhlásení alebo názorov obsiahnutých na webových stránkach uvedených ako odkazy na stránkach tejto lokality. Odkaz na hypertextový odkaz v žiadnom prípade nepredstavuje, či už výslovné alebo predpokladané odporúčanie samotných webov, spoločností ktoré ich prevádzkujú, alebo produktov týchto spoločností. Okrem toho nemôžeme zabrániť tretím stranám vo vytváraní odkazov zo svojich webových stránok na naše stránky. Odkazy tohto druhu nenaznačujú existenciu dohôd o spolupráci medzi týmito spoločnosťami a nami a nepredstavujú žiadne odporúčanie, výslovné ani predpokladané, pre tovary alebo služby, ktoré ponúkajú.

USt-ID: DE815617238
Steuernummer: 206/5802/0875